بر اساس گزارش‌های منتشرشده از جانب شرکت امنیت سایبری فایرآی، شرکت‌های اروپایی در شناسایی و معرفی آسیب‌پذیری‌ها، بسیار دیرتر از همتایان آمریکایی خود عمل می‌کنند.

بر این اساس، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برای شناسایی یک حمله سایبری در سرورهای خود، به ۱۷۵ روز زمان نیاز دارند، درحالی‌که برای یک مورد مشابه در آمریکا، این زمان به ۷۶ روز در سال ۲۰۱۷ تقلیل می‌یابد. این زمان در سال ۲۰۱۶، ۹۹ روز بوده است. میانگین جهانی در این زمینه، ۱۰۱ روز است.

بر اساس قوانین تازه وضع‌شده در اروپا، چنانچه موسسه یا سازمانی، به هر علتی نتواند حمله سایبری را در مدت‌زمان مشخص شناسایی و اعلام کند یا اینکه تعمداً آن را مخفی نماید، با جریمه‌ای معادل ۲۰ میلیون یورو مواجه خواهد شد یا اینکه باید ۵ درصد از سود تجارت جهانی خود را به‌عنوان جریمه پرداخت نماید.

در گزارش منتشرشده فایرآی در این زمینه، به این موضوع نیز اشاره شده است که ۵۶ درصد شرکت‌هایی که در زمان حمله سایبری، با بهره‌گیری از امکانات، به این حمله پاسخ داده‌اند، بلافاصله توسط یک گروه دیگر باانگیزه‌ای مشابه، موردتهاجم سایبری قرارگرفته‌اند.

در این گزارش، کشورهایی نظیر چین، روسیه و کره شمالی، به‌عنوان مسببان اصلی حملات سایبری و بی‌نظمی در جهان نام‌برده شده و عنوان‌شده است که بیشترین میزان حمله بر بستر شبکه‌های اجتماعی، توسط این کشورها انجام می‌شود.

همچنین، ایران نیز یکی از جدیدترین محورهای گزارش فایرآی بوده که در آن، از رشد قابلیت‌های سایبری ایران یاد شده است. فایرآی مدعی است که ایران در چند سال گذشته، به یک مهاجم سایبری خطرناک با قابلیت‌های پیشرفته تبدیل‌شده است.

نظر شما!!