نوشته هایی با برچسب ۱۳ میلیون یورو موبایل وارداتی

۱۳ میلیون یورو موبایل وارداتی توسط یک شرکت به یک نفر فروخته شد

۱۳ میلیون یورو موبایل وارداتی توسط یک شرکت به یک نفر فروخته شد

۱۳ میلیون یورو موبایل وارداتی توسط یک شرکت به یک نفر فروخته شد / تابناک گزارش داد: سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام اینکه این سازمان از دو روز پیش رسیدگی به بازار ارائه محصولات وارداتی از جمله موبایل را آغاز کرده، خبر داد: شرکتی ۱۳ میلیون یورو با ارز

ادامه خبر