نوشته هایی با برچسب ‫Telnet

خرابکاران در کمین Telnet یا ‫پروتکل‌های قدیمی و منسوخ فعال در اینترنت

خرابکاران در کمین Telnet یا ‫پروتکل‌های قدیمی و منسوخ فعال در اینترنت

 ‫Telnet یکی از ‫پروتکل‌های قدیمی و منسوخ شبکه است که برای ارائه یک ارتباط دوطرفه متنی با استفاده از ترمینال‌های مجازی طراحی شده است. دستگاه‌هایی که سرویس Telnet برروی آن‌ها فعال بوده و از طریق شبکه اینترنت قابل دسترسی هستند، بسیار مورد توجه نفوذگران بوده و به راحتی قابل تسخیرند.

ادامه خبر