نوشته هایی با برچسب 2 نرم‌افزار «InduSoft» و «InTouch»

آسیب‌پذیری نرم‌افزار تجهیزات صنعتی اشنایدر

آسیب‌پذیری نرم‌افزار تجهیزات صنعتی اشنایدر

2 نرم‌افزار «InduSoft» و «InTouch» تجهیزات صنعتی اشنایدر، آسیب‌پذیری خطرناک دارند. به گزارش سایت خبری تخصصی امنیت آی تی، نرم‌افزار مدیریت تجهیزات صنعتی اشنایدر به نام‌های« InduSoft Web Studio» و «InTouch Machine Edition» آسیب‌پذیری خطرناک دارند. این 2 نرم‌افزار، به نیروی انسانی در کنترل تجهیزات صنعتی کمک می‌کنند. این نرم‌افزارهای

ادامه خبر