نوشته هایی با برچسب CryptConsole-2018

فعالیت نمونه‌های جدیدی از باج‌‌گیران سایبری

فعالیت نمونه‌های جدیدی از باج‌‌گیران سایبری

فعالیت نمونه‌های جدیدی از باج‌‌گیران سایبری / مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای با مشاهده و رصد فضای سایبری در روزهای اخیر، از شروع فعالیت نمونه‌های جدیدی از باج‌‌گیران سایبری (باج‌افزار) خبر داد. به گزارش وبگاه خبری تخصصی امنیت آی تی به نقل از مرکز ماهر؛ مرکز ماهر با

ادامه خبر