نوشته هایی با برچسب DODOS

سازمان دارپا در حال ایجاد نوعی سامانه ی لیزری قابل حمل

سازمان دارپا در حال ایجاد نوعی سامانه ی لیزری قابل حمل

سازمان دارپا در حال ایجاد نوعی سامانه ی لیزری قابل حمل و دقیق برای کاربردهای تجاری و نظامی است. به گزارش وبگاه خبری تخصصی امنیت آی تی در چند دهه ی گذشته مردم مجبور بودند برای پیدا کردن یک کانال مناسب رادیویی و تلویزیونی ، به صورت دستی اهرمی را

ادامه خبر