نوشته هایی با برچسب TECHTARGET

آشنایی با RAID و نحوه استفاده از آن

آشنایی با RAID و نحوه استفاده از آن

RAID چیست؟ RAID یا Redundant Array of Independant Disks به معنای آرایه‌ی افزونه از دیسک‌های مستقل است. این عبارت در نگاه اول بسیار نامأنوس به‌نظر می‌رسد، اما درک این فناوری ساده‌تر از آن است که فکرش را می‌کنید. هدف اصلی RAID ذخیره داده‌های یکسان در دیسک‌های متفاوت برای جلوگیری از از دست رفتن داده‌ها به

ادامه خبر