نوشته هایی با برچسب Tinder

هکرها با یک شماره تلفن حساب های Tinder و Facebook را هک کردند

هکرها با یک شماره تلفن حساب های Tinder و Facebook را هک کردند

یک محقق امنیتی به نام Anand Prakash، آسیب پذیری حساب های Tinder و نحوه استفاده از کیت حساب را کشف نمود به گفته این محقق امنیتی با آسیب پذیر شدن حساب Tinder، هکرها می توانند به شماره تلفن ها و پیام های خصوصی قربانی دسترسی پیدا کنند برهمین اساس Prakash

ادامه خبر